واحد تولید رومیزی

این محصول ، ورق پی وی سی چاپی و بدون چاپ استکه به صورت آجدار و بدون آج به حالت متری و قالبی با فرمول های 200 و 250 میکرون به طول های 20 و 25 متری عرضه میگردد.

قابلیت تولید رو میزی ها در طول، عرض، ضخامت، رنگ، درصد نرمی و با هر نوع اج اعم از : شیشه ، خطی ، مربع ، کریستال ، مروارید ، شبنم ، صدفی ، بلورین و ….. با شراط خاص میباشد