چادر تراتزیت

این محصول پارچه ای مستحکم است که بصورت یکرو و دورو با ابعاد 1-2 متر تولید می گردد.

کاربرد :

صنعت حمل و نقل، پوشش بام ها و سازه های موقت .

نمایش یک نتیجه

فارسی